مفاد آزمون گواهینامه حرفه ای معامله گری بازار سرمایه

با توجه به تغییرات صورت پذیرفته در بیست و سومین دوره آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه و مطابق جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، “افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته های مرتبط از قبیل گرایش های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری و اقتصاد بوده و معدل آنها بالاتر از ۱۵ باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ با پیشنیاز گواهینامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دورههای آموزشی مربوطه، میتوانند به عنوان معامله گر شروع به فعالیت نمایند.”

برهمین اساس در وب سایت اداره گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد آزمون «معامله گری بازار سرمایه» معرفی گردیده است. در ادامه این نوشته می توانید کلیه قوانین و مقررات این آزمون را به همراه لینک مربوطه مشاهده نمایید، علاقمندان به دریافت هر یک از قوانین می توانند با کلیک بر روی عنوان آن، متن کامل را دریافت نمایند.

سرفصل های آزمون:

الف: مقررات اصول بازار سرمایه

۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)

۲- اصلاحیه قانون تجارت (مبحث اول بخشهای ۱۱ ،۱۰ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱ و ۱۲)

۳- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی)

۴ – آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران)

۵ – ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام (مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۶ – دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس (مصوب ۳/۵/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۷- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۹/۸/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۸ – مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۹- مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی (مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۰- دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۱- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۲۰/۱/۱۳۸۷ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۲- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲/۷/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۳- مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (مصوب ۲/۷/۱۳۸۷ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۴- دستورالعمل شناسایی وثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارنزد سازمان بورس (مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان)

۱۵- دستورالعمل شناسایی مشتریان (مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۰ شورای عالی مبارزه باپولشویی)

۱۶- دستورالعمل ثبت،نگهداری وگزارش دهی اسناد، مدارک واطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت (مصوب ۲۴/۲/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

ب: مقررات معامله گری بازار سرمایه

۱- آیین نامه سرمایه گذاری خارجی دربورس ها و بازارهای خارج از بورس (مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران)

۲- آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب سال ۱۳۸۵ شورای عالی بورس واوراق بهادار)

۳- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۴- ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی (مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۵- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۳/۷/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۶- دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۷- دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار (مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۸- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب ۷/۶/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۹- دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای (مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۰- دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار (مصوب ۶/۴/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۱- ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده (مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۲- چارچوب نقل وانتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار (مصوب ۲/۷/۱۳۸۷ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۳- ضوابط تأسیس صندوق های زمین وساختمان (مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)

۱۴- ضوابط نقل وانتقال سهام خارج از ساعت معاملات (مصوب ۱/۵/۱۳۸۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)

۱۵- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۶- دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری های عضو (مصوب ۳/۵/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۷- ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد (مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)

۱۸- دستورالعمل فعالیت بازارگردانی دربورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۱۹- ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده درفرابورس ایران (مصوب ۱۸/۴/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۰- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهاداردربازارپایه فرابورس (مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۱- دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۲- ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران (مصوب ۲۷/۹/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۳- ضوابط معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۴- دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۵- دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب ۵/۷/۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)

۲۶- دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران (مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۷- دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران (مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۸- دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری های عضو (مصوب ۲/۳/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس)

۲۹- دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا (مصوب ۹/۲/۱۳۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اصلاحیه های ۴/۱۲/۱۳۸۸ و ۲۷/۶/۱۳۸۹)

۳۰- دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اصلاحی مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۸)

۳۱- دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۲/۴/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس)

۳۲- مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی (مصوب ۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی بورس)

۳۳- ضوابط اجرایی بازار جبرانی (مصوب ۲۳/۲/۱۳۸۷ هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران)

۳۴- ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۳۵- دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۳۶- دستورالعمل اجرایی دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری (مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس)

۳۷- ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

۳۸- دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ هیئت مدیره سازمان بورس)

۳۹- دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (مصوب ۲۹/۷/۱۳۹۱ شورای عالی بورس)

۴۰- دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (مصوب ۱۰/۷/۱۳۹۱ شورای عالی بورس)

138 comments on “مفاد آزمون گواهینامه حرفه ای معامله گری بازار سرمایه

 1. محسن اکبری خسروشاهی گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت استاد گرانقدرم آقای عابدینی
  از اینکه به فکر ما دانشجویان وعلاقمندان به بازار سرمایه هستید کمال تشکر وقدردانی را دارم لطفا مطلبی هم در مورد آزمون اصول بازار سرمایه ونحوه آزمون برایمان بگذارید چون من خودم هیچ گونه آشنایی با نحوه سوال دهی در این آزمونها ندارم
  با تشکر

 2. آرمان گفت:

  یا سلام و تشکر از زحمات شما
  یه سوال دارم. درمورد آزمون معامله گری نمونه سوالی وجود داره؟ میشه ازمون های قبلی رو گیر آورد؟

 3. لیلا گفت:

  سلام آقای عابدینی
  اگه امکان داره توضیح بفرمایین که گرفتم این مدرک به معنی استخدام در سازمان بورس اوراق بهادار هست یا نه؟و اگر نه گرفتن این مدرک چه امتیازی داره؟

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   اخذ این مدارک به معنی استخدام در بورس نبوده و آزمون های مورد اشاره، آزمون استخدامی نیستند اما در حال حاضر برای تصدی برخی از سمت ها در شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالا و هم چنین صندق های سرمایه گذاری، داشتن یکی از گواهی نامه های مذکور شرط لازم محسوب می شود. بنابرین داشتن این مدارک شرط لازم برای فعالیت در این مشاغل محسوب می شود و نه شرط کافی.

 4. سعيد گفت:

  سلام. این مدرک میشه امتیاز خاصی هم داره که بتونی باهاش مستقل کار کنی؟ منظور تو حیطه استخدام نباشه. یا تسهیلاتی داره؟

  • عابدینی گفت:

   سلام
   همه این گواهینامه ها، همانگونه که در عنوان آنها نیز ذکر می شود، «گواهینامه حرفه ای» هستند لذا در حیطه فعالیت های سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای تحت نظارت آن، حسب مورد، امتیازی برای دارنده آن محسوب می شود

 5. سعید گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده رشته ی ادبیات خواندم همانطور که فرمودید نیاز به گواهینامه اصول بازار سرمایه و شرکت در کلاس های حضوری دارم برای شرکت در ازمون گواهینامه و کلاس های حضوری باید به کجا مراجعه کنم .
  با تشکر فراوان

  • عابدینی گفت:

   سلام
   پاسخ به سوال شما بسته به اینکه در کدام شهر زندگی می کنید و در کدام یک از دروس نیاز به حضور در کلاس دارید می تواند متفاوت باشد. متاسفانه بنده چندان از شرایط و کیفیت دوره های آموزشی مطلع نیستم اما باتوجه به شنیده های اینجانب پیشنهاد می کنم امید چندانی به این دوره ها نبندید

 6. مینا گفت:

  با سلام و تشکر از راهنمایی های مفیدتون
  فایلهایی که برای آزمون اصول بازار سرمایه گذاشتین باز نمیشن. میشه لطفا راهنمایی بفرمایید

 7. زهرا گفت:

  باسلام خدمت استادمحترم
  برای ازمون معامله گری٬ کتاب امادگی ازمون اصول بازارسرمایه اصلاکاربردی نداره

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   آزمون گواهینامه معامله گری بازار سرمایه شامل قوانین و مقررات مربوط می باشد و این آزمون با آزمون اصول بازار سرمایه متفاوت است

 8. زهرا گفت:

  استادفصل اخرکتاب امادگی ازمون سرمایه رومیگم که مقررات اصول بازارسرمایه است.برای تست زنی ازمون معامله گری چه کتابی مناسبه؟استادعزیزنمیدونیدتاریخ ازمون معامله گری درتهران چه تاریخی است؟باتشکرفراوان

 9. لیلا گفت:

  سلام خسته نباشید
  گفته میشه کسانی که در آزمون معامله گری پذیرفته میشن مدرکی به اونها تعلق نمیگیره و اونها تنها میتونن با دوره های آموزشی کسب مدرک کنن و استخدام بشن. سوال اولم اینه اگه خب مدرکی داده نمیشه چرا باید شرکت کرد؟ آیا امکان استخدام بدون مدرک هست؟ چطور میشه و در کجا، فرم استخدام پر کرد؟
  بسیاری رو من دیدم بدون مدرک وارد کارگزاری ها میشن ایا این ازمونها به طور فرمالیته برگزار میشه یا واقعا شرایط استخدامی وجود داره؟
  این دوره های آموزشی که در سایت بورس بهش اشاره شده در محل استخدامی هستش یا کجا؟
  ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

 10. سحر گفت:

  سلام می خواستم بدونم منبع دقیقی برای مطالعه ی سرفصل های ازمون بازار سرمایه وجود داره (کتاب ) و ممنون میشم اگر در این زمینه راهنماییم کنیدوزمان ثبت نام در ازمون ها در سایت اورده نشده لطفا راهنمایی کنید .ممنون

 11. تاجیک گفت:

  با سلام و خسه نیاشید ممنون از راهنمایی هاتون
  من فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی هستم و رشتۀ مرتبط نخوندم، سوال من این هستش که آیا بدون شرکت در دوره ها و کلاس های آمادگی می تونم صرفا با خواندن سر فصل های کتب معرفی شده به تنهایی در آزمون اصول بازار سرمایه قبول شوم یا خیر؟ متشکرم…

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   بعید می دانم در دوره های آموزشی مطالبی آموزش داده شوند که در کتب موجود نباشد!

   • تاجیک گفت:

    پس استاد به نظر شما کتب رو خودم می تونم مطالعه کنم و برای آزمون آماده بشم؟مطالب در کتاب اونقدر قابل فهم هست که من که مبتدی هستم در این امور بتونم یاد بگیرم و مطالب رو بفهمم؟ ممنون میشم اگر بیشتر من رو راهنمایی بفرمایید…

    • عابدینی گفت:

     سلام
     سرفصل های آزمون های بازار سرمایه مانند هر آزمون دیگری از کتب درسی انتخاب می شوند، بدیهی است برخی از افراد با مطالعه صرف کتب درسی می توانند به آسانی به سوالات پاسخ دهند و برخی افراد دیگر نیاز به دوره های کمک آموزشی دارند. نمی توان برای همه یک توصیه را انجام داد

 12. الهام گفت:

  سلام و خسته نباشید
  من هدفم از شرکت در آزمون های بورس استخدام هستش
  آیا بعد گرفتن گواهینامه معامله گری بازار سرمایه و شرکت در دروره های آموزشی استخدام خواهم شد یا شرایط دیگری هم نیاز هست؟
  اگر شرایط دیگری نیاز هست میشود این شرایط را عنوان کنید
  باتشکر

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   قبولی در آزمون های بازار سرمایه به معنی استخدام در بورس نیست!
   این آزمون ها صرفا پیش شرطی برای برخی از جذب نیروها در شرکت های کارگزاری و یا سایر نهادهای مالی تحت نظارت بورس است، سایر شرایط برای استخدام در این نهادها بسته به هدف جذب نیرو و شرایط شرکت و یا نهاد مورد نظر، متفاوت است

 13. سید عباس گفت:

  سلام علیکم
  چند سوال داشتم خدمتتون؛
  ۱٫ بنده در آزمون اصول بازار سرمایه و معامله گری ثبت نام کرده ام. از لحاظ کاری و حرفه ای آزمون مهم بعدی که باید ثبت نام کنم کدام است؟ (کلا ترتیب ازمون ها)

  ۲٫ من این امکان رو دارم که در بانک استخدام شده و مشغول به کار شوم. از لحاظ حقوق و مزایا شما استخدام در یک کارگزاری رو توصیه میکنید یا بانک یا استخدام دولتی؟ (تجربه شخصیتون برام خیلی مهمه)

  ۳٫ من همزمان درحال معامله و کسب تجربه برای فعالیت در بورس هستم، ایا محدودیت قانونی دارد برای کسی که مثلا در یک کارگزاری شاغل است؟
  ممنون میشم توصیه و یا راهنمایی برای مایی که تازه میخوایم وارد این مقوله بشیم داشته باشید.

  موفق و سربلند باشید.

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   ۱ – پیشنهاد من شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه است
   ۲- پاسخ به این سوال قدری سخت است، اما از لحاظ حقوق و مزایا پرداختی به نظر می رسد وزن بانک سنگین تر از کارگزاری بورس است
   ۳- کلا این موضوع از ابهامات صنعت کارگزاری است که تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده است! برخی معتقد هستند که خرید سهام توسط خود کارگزاران بورس صحیح نیست و برخی دیگر مخالف آن هستند و اعتقاد دارند نمی توان افراد را از منافع صنعتی که در آن فعالیت می کنند محروم نمود. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که اکثریت کارگزاران به نحوی اقدام به معاملات سهام می کنند!

 14. فرشته گفت:

  باسلام وخسته نباشی
  برای ازمون معامله گری شهریور شرکت کردم وکتاب کانون روبهم پیشنهاد دادن ازطرفی این کتاب همه سرفصل های امتحانو در برنمیگیره.توی سایتای مختلف هم کلی جزوه وپی دی اف که در کتاب کانون نیست گذاشتن که باعث سردرگمی شده .از طرفی با توجه به وقت مطمنا وقت نمیکنم این همه مطالبو بخونم.حالا پیشنهاد شما چی؟نمونه سوال از کجا میتونم گیر بیارم.ممنون میشم ساده ترین روشو بهم پیشنهاد بدین.همچنین اگر امکانش هست جوابتون رو بهم ایمیل کنین.باسپاس از شما

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   اگر در آزمون معامله گری شرکت کرده اید این آزمون صرفاً قوانین و مقررات بازار سرمایه را شامل می شود. می توانید مفاد آزمون گواهینامه حرفه ای معامله گری بازار سرمایه را از اینجا مطالعه فرمایید، متن اصلی قوانین نیز در همان صفحه در دسترس است.
   در خصوص نمونه سوال، منابع موجود در بازار معمولاً سرفصل های پیشین آزمون معامله گری را شامل می شوند که علاوه بر قوانین، دروس دیگری مانند ریاضی و آمار، زبان، مدیریت مالی و… را در بر می گرفت و فقط بخش کوچکی از این کتابها شامل قوانین و مقررات می شوند. اگر به این نوع کتابها دسترسی دارید می توانید سوال های قوانین و مقررات معامله گری و اصول بازار سرمایه را مطالعه فرمایید
   موفق باشید

 15. سید عباس گفت:

  سلام
  من برای آزمون اصول سرمایه و معامله گری در ۶ شهریور ثبت نام کرده ام. لیسانس مدیریت دولتی دارم و فوق مدیریت فناوری اطلاعات ترم اخرم:
  ۱٫ ازمون معامله گری که قوانین است، برای اصول بازار سرمایه منبع اصلی چی می تونه باشه؟
  ۲٫ برای استخدام توی کارگزاری، اعلام کردند قبول شدگان رو خودشون معرفی می کنند. صبر کنم تا اون موقع یا از الان خودم مراجعه کنم به کارگزاری ها؟
  ۳٫ بعد از قبولی در آزمون معامله گری، شرکت در دوره های آموزشی اجباری است؟ استخدام بعد از گذراندن و منوط به دوره هاست یا نه؟
  ۴٫ چه چیزها و توصیه هایی شانس استخدام در یک کارگزاری رو بالا میبره؟ (هدف اصلی من از استخدام غیر از مباحث پولی و کاری، کسب تجربه در بازار سرمایه است. راه درستی رو انتخاب کردم ایا؟)

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   ۱- منابع پیشنهادی برای آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه را از همین وب سایت در نوشته ای با عنوان گواهینامه حرفه ای اصول بازار سرمایه مطالعه فرمایید
   ۲- حتما خودتان اقدام کنید
   ۳- بله شرکت در دوره ها اجباری است، می توانید با شرکت های کارگزاری وارد مذاکره شوید ولی صدور نام کاربری و رمز عبور استفاده از سیستم معاملات منوط به طی دوره آموزشی است.
   ۴- از بازار سهام حداقلی از اطلاعات را داشته باشید و صرف اخذ مدرک معامله گری را کافی ندانید، امانت دار سرمایه مردم و شایسته اعتماد کارگزار باشید و… . این راه یکی از راه های درستی است که می توانید برای رسیدن به هدف مورد نظر خود انتخاب و مسیر را آغاز کنید، اما اینکه در مرحله معامله گری می مانید یا بالاتر از این مرحله را طی می کنید حاصل تصمیمات آتی شما خواهد بود
   موفق باشید

 16. مهدی گفت:

  با سلام من در آزمون معامله گری مرداد ۹۴ که به صورت الکترونیکی برگزار شد شرکت کردم با وجود اینکه خودم لیسانس مدیریت مالی هستم و کتاب معامله گری را از انشارات بورس خریده و مطالعه ذکرده بودم متاسفانه اکثر سئوالات از بورس انرژی و کالا بود و قبول نشدم آیا کتاب مجموعه نمونه سئوالات برای این دوره از آزمونها وجود دارد .باتشکر

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   آزمون معامله گری بازار سرمایه از چند دوره قبل با تجمیع گواهینامه های معامله گری تامین مالی، معامله گری کالا و معامله گری ابزار مشتقه ایجاد شده است و سرفصل های این آزمون، قوانین و مقررات بازار سرمایه را تشکیل می دهد پیشنهاد می کنم قوانین مربوطه را مطالعه فرمایید، متاسفانه بنده از کتاب مختص این آزمون (حاوی سرفصل های جدید) بی اطلاع هستم

 17. مهدی گفت:

  با سلام
  کسانی که دارای مدرک کارشناسی حسابداری هستند هم باید دوره اصول بازار سرمایه رو بگذرانند یا تفاوتی بین حسابداری و سایر رشته های مالی نیست و باید برای گرفتن مدارک معامله گری و سایر مدارک باید دوره اصول بازار سرمایه رو بگذرونیم ؟

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   رشته حسابداری در رشته های مرتبط طبقه بندی می شوند، لذا برای گواهینامه معامله گری بازار سرمایه (درصورت معدل بالای ۱۵)، نیازی به اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه ندارید.

 18. مرتضی گفت:

  باسلام
  بنده میخواهم در آزمون اصول بازار سرمایه و معامله گری شرکت کنم..از طرفی چون آزمون معامله گری تلفیقی از ۳آزمون بورس کالا و تامین اوراق مالی و ابزار مشتقه میباشد..لذا خواندن قوانین مقررات مربوط به ۳آزمون فوق و قوانین مقررات اصول بازار سرمایه کافی است؟

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   با تلفیق سه آزمون در گواهینامه معامله گری، سرفصل های این آزمون نیز مشخص گردیده است لذا کافی است قوانینی که برای این آزمون معرفی شده را مطالعه فرمایید

 19. مرتضی گفت:

  باسلام
  استاد عزیز
  سرفصل ها و مفادی که برای آزمون معامله گری اعلام کردید با قوانین مقررات ابزار مشتقه و بورس کالا و تامین اوراق مالی و همچنین قسمته قوانین مقررات اصول بازار سرمایه یکسان است؟یا بطور خلاصه خواندن قوانین مقررات ابزار مشتقه و قوانین مقررات تامین اوراق مالی و قوانین مقررات بورس کالا و قوانین مقررات اصول بازار سرمایه کافی است؟یا باید مفادی رو که اعلام کردین هم به مطالب فوق که گفتم اضافه بخونم..مرسی ممنون…

 20. مرتضی گفت:

  باسلام
  بنده در دوره بعد میخواهم در دو آزمون اصول بازار سرمایه و معامله گری شرکت کنم…با توجه به پیشنیازی اصول بازار سرمایه برای معامله گری برای بنده که رشته مهندسی صنایع هستم…اگر در آزمون معامله گری قبول بشوم ولی در آزمون اصول بازار سرمایه قبول نشوم تا ۲دوره بعد فرصت دارم مدرک اصول بازار سرمایه رو کسب کنم؟؟؟و مدرک معامله گری ام باطل نشود؟
  مرسی
  مرتضی ازکرمان

 21. مرتضی گفت:

  با سلام
  شرمنده مزاحم شدم استاد عزیز
  میخواستم بدونم الان که آزمون معامله گری بجای ۳ آزمون ابزار مشتقه و بورس کالا و تامین اوراق مالی آمده است…دیگه نمیشه تک تک این آزمون ها رو امتحان داد؟ آیا این آزمون ها حذف شدن و بجاش معامله گری اومده؟بقیه آزمون ها هم امکانه تغییر دارن؟
  شرمده

 22. گلشا گفت:

  با سلام
  بنده در رشته نرم افزار کامپیوتر فارق التحصیل شده و حدوده دو سال هست که معاملات انلاین انجام میدم
  ضمن تشکر از نظرات و پاسخ به دوستان که بنده جواب بسیاری از سوالات خود را با مطالعه مطالب بالا بدست اورده ام.
  در رابطه با منبع ازمون بنظر شما کتاب در سایت http://www.boursepub.ir/shopping_cart_buy/ را از انتشارات بورس منبع مناسبی می بینید برای مطالعه و قبولی در ازمون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 23. گلشا گفت:

  البته منظور همان کتاب خودآموز اصول بازار سرمایه می باشد.

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   کتاب نسبتا مناسبی برای این آزمون است اما فقط متکی به این کتاب نباشید و منابع دیگر را نیز مطالعه فرمایید
   موفق باشید

 24. سعید گفت:

  سلام
  معدل لیسانس من زیر ۱۵است آیا باز هم میتوانم شرکت کنم

 25. ارام گفت:

  با سلام ببخشید چطور میتونم نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه رو تهیه کنم.با سپاس

 26. علی گفت:

  سلام وقت بخیر میخاستم بدون دوره آموزشی مربوط به معامله گری کی و کجا برگدار میشه؟ایا یزد برگذار میشه یا فقط تهران هستش ممنون

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   معمولا دوره های آمادگی آزمون های بازار سرمایه در تهران برگزار می شوند اما برخی شهرهای دیگر نیز این دوره ها را برگزار می کنند، متاسفانه از شهر یزد اطلاعی ندارم

 27. کیوان گفت:

  با سلام
  اینجانب در حال گذراندن خدمت سربازی هستم . و مدرک اصول سرمایه دارم در سال ۹۲ . و ارشد مرتبط نیز دارم اما به دلیل خدمت مدرک ارشد را نمیتوانم بگیرم . با قبولی در آزمون معامله گری مشکلی برای دریافت مدرک دارم؟

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   در صورتی که شما گواهینامه اصول بازار سرمایه را داشته باشید، با مدرک لیسانس خود (در هر رشته ای که باشد) می توانید در آزمون معامله گری بازار سرمایه شرکت کرده و در صورت قبولی گواهینامه مذکور را اخذ کنید

 28. بهمن گفت:

  سلام
  من میخام این دوره ازمون معامله گری رو امتحان بدم کارشناسی بازرگانی با معدل(۱۶)،مدرک اصول سرمایه رو ندارم،اگر این ازمون قبول بشم برای شروع به کار در کارگزاری باید حتما اصول سرمایه رو هم قبول شم یا لازم نیست؟

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   نفرموده اید که مدرک مدیریت بازرگانی دارید یا اقتصاد بازرگانی، درصورتی که مدیریت بازرگانی مدنظر شماست، برای اخذ گواهینامه معامله گری و فعالیت در شرکت کارگزاری با سمت معامله گر، نیاز به اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه می باشد

 29. علی گفت:

  با سلام.
  تشکر از سایت بسیار عالی شما….
  با توجه به اینکه اگر شخصی در آزمون معامله گری قبول شود اما در آزمون اصول سرمایه رد شود، فقط تا دو دوره فرصت دارد تا در آزمون اصول سرمایه قبول شود، بنظر شما بهتر نیستتا ابتدا در آزمون اصول سرمایه شرکت کنیم و پس از قبولی در آزمون معامله گری شرکت کرد؟؟
  با تشکر

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   پاسخ سوال شما بستگی مستقیم به توانایی های فرد و علایق وی دارد، نمی توان الزاما گواهینامه معامله گری را منوط به اخد گواهینامه اصول بازار سرمایه دانست. پیشنهاد می کنم به توانایی ها و زمان بندی مدنظرتان توجه فرموده و در یکی از آزمونها شرکت کنید

 30. پروانه رحیمی گفت:

  با سلام من کارشناسی ارشد حسابداری با معدل ۱۷ را دارم میتونم بدون مدرک اصول بازار سرمایه در ازمون معامله گری شرکت کنم

 31. پروانه گفت:

  منابع ازمون معامله گری بازار سرمایه چی و از کجا تهیه کنیم .با تشکر

 32. ابوالحسن گفت:

  سلام استاد عابدینی
  بنده ترم آخررشته حسابداری هستم با معدل ۱۵٫۲۰سوالم اینکه
  ۱-در ازمون معامله گری تاریخ ۲۴اردیبهشت ۹۵شرکت کرده ام اگر قبول شوم و با توجه به اینکه امتحان آخرکارشناسی بنده در ۱تیر ۹۵تمام می شود وبعد از ۳۰ روز مدرک اینجانب را دانشگاه صادر می کند آیا قبولی من در آزمون معاملگری بورس حذف می شود یا بعد می توانم با بردن مدرک لیسانسآن را در یافت کنم.

 33. جاوید گفت:

  سلام آقای عابدینی.ضمن تشکر از وقتی که برای راهنمایی اختصاص میدین
  سوالم اینه که :تو سایت کانون کارگزاران برای ازمون “معامله گری بازار سرمایه” فقط به “مقررات معامله گری بازار سرمایه ” اشاره کرده… یعنی مقررات اصول بازار سرمایه حذف شده یا اون سایت اشتباه نوشته؟؟ اینم لینک ضفحه http://seba.ir/?part=menu&inc=menu&id=337

  یه سوال دیگمم اینه که اگه کسی بخواد مدرک کعامله گری بورس کالا و… را هم بگیره باید چیکار کنه؟؟
  از پاسخگوییتون سپاسگذارم

 34. جاوید گفت:

  جالبه پاسخ همه یا همونروز یا حداکثر یکروز بعد داده شده فقط سوال منه که ده روزه در انتظار بررسیه !

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   شوربختانه در چند روز اخیر فرصت پاسخگویی به نظرات دوستان میسر نشده بود، از لطف و صبر شما سپاسگزارم و از تاخیر به وجود آمده عذرخواهی می کنم

 35. پروانه گفت:

  پردانه
  با سلام وخسته نباشی
  من برای ازمون معامله گری بازار سرمایه اماده بودم و مطالب رو خونده بودم اما خواستم ثبت نام کنم گفتن ظرفیت تکمیل شده زمان بعدی این ازمون کی؟احتمال داره تیر ماه هم ازمون برگزار بشه .کمکم کنید چون دارم دیونه میشم

 36. سپیده گفت:

  با سلام خدمت آقای عابدینی
  رشته تحصیلی من کارشناس حرفه ای مدیریت بورس هست و معدلم بالای ۱۵ میخواستم بدونم برای معامله گری آیا برای من اصول و قوانین الزامیست؟

 37. ابوالحسن گفت:

  سلام استاد
  بنده در امتحان معامله گری اوراق و بهادار /۲۴اردیبهشت ۹۵ شرکت کرده و قبول نشدم سوالم اینکه می تونم توی امتحان شهریور شرکت کنم در همین مدرک .
  با تشکر

 38. ابوالحسن گفت:

  سلام استاد بنده اردیبهشت ماه در آزمون الکترونیکی شرکت کردم -با توجه به قوانین که تا ۲ دوره نمی توانم شرکت کنم آیا اینجانب در شهریور ماه مجاز به شرکت در آزمون می باشم.

 39. 123 گفت:

  باسلام
  بنده دررشته اقتصاد تحصیل میکنم.طبق قانونی ک نوشتید چون معدلم بالای ۱۵ هست فقط با قبولی در ازمون مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری میتوانم فعالیت کنم.یعنی سوالم این هست که گرفتن این مدرک معادل گرفتن تمامی مدارک از اصول بازار سرمایه تا ارزشیابی اوراق است یاخیر؟
  بعبارتی دیگر من معدلم بالای ۱۵ است میتوانم در تک تک ازمون ها شرکت نکنم اما بنظر شما کدام بهتر است؟ این که من از ابتدا شروع کنم به گرفتن مدرک یا این که فقط در ازمون مقررات شرکت کنم؟

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   شرط معدل فقط جهت دریافت گواهی معامله گری بازار سرمایه است و برای دریافت سایر گواهینامه ها ضروری است شرایط پیشنیاز و هم نیاز رعایت شود

 40. نسیم گفت:

  با سلام
  با توجه به تغییراتی که اعمال شده و تو سایت reg.seo اعلام شده، شهریور ماه ازمون کتبی اصول بازار سرمایه برگزار خواهد شد یا فقط الکترونیکی؟
  با تشکر

 41. منصور گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت آقای عابدینی. بنده دانشجوی دکتری اقتصاد هستم میخواستم بدونم که من اگه تو هردو آزمون معامله گری و اصول قبول شم بازهم نیاز به گذراندن دوره آموزشی معامله گری هست؟چون سایت گفته که کسانی که رشته شان مرتبط نیست فقط تو دوره شرکت باید بکنند. ممنون میشم توضیح بدید

 42. رضا گفت:

  با سلام و خداقوت خدمت استاد عزیز
  استاد این مفاد و مقرراتی که برای ازمون معامله گری بیان شده به صورت یکجا توی کتاب خاصی موجود هست که بتوان ان را تهیه کرد؟؟؟اگر هست ممنون میشم کتابو معرفی کنید……و سوال دوم هزینه و زمان برگذاری ازمون معامله گری چقدره؟؟؟
  کمال تشکر را از شما دارم

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   جزواتی از سوی کانون کارگزاران و یا برخی وب سایت های علاقمند تهیه شده و در اینترنت موجود است
   هزینه و زمان برگزاری آزمون را از وب سایت reg.seo.ir پیگیری فرمایید

 43. رضا گفت:

  منظورم همین ازمون کتبی معامله گری هستش که از ۲۷ ثبت نامش شروع شده

 44. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید
  برای ازمون کتبی معامله گری که هم اکنون ثبت نامش شروع شده چه منبعی رو باید خوند ی فایل گذاشتن تو سایت اینم لینکش خوندن این منبع کافیه؟؟؟
  http://s5.picofile.com/d/b9c9f0a8-87c4-4378-ada1-131b332c615a/TOTAL_Moamelegari.pdf

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   عنوان های موجود در فهرست قوانین را با عناوین سایت reg.seo.ir مقایسه فرمایید اگر تفاوتی مشاهده نکردید می توانید از این فایل استفاده نمایید

 45. ترلان گفت:

  با سلام
  آیا سرفصل های آزمونی که با عنوان: الف: مقررات اصول بازار سرمایه و ب: مقررات معامله گری بازار سرمایه در این صفحه قرار دادید برای قبولی در آزمون معامله گری بازار سرمایه کفایت می کنه و با خوندن همین قوانین میشه نمره لازم کسب کرد؟

 46. لیلا الف گفت:

  باسلام خدمت استاد عزیز
  بجای خودم و بجای تمامی دوستان گیرنده جواب
  از شما قدر دانی بسییییییییییییییییییییار میکنم

 47. لیلا الف گفت:

  باسلام خدمت استاد عزیز
  مایلم در قبال بزرگ منشی شما بابت پاسخ های بجا ومثمر ثمرتان به جمیع دوستان
  نهایت قدر دانی وسپاس فراواااااااااااااااااااااان خود را خدمت شما بیان نمایم
  از راهنمایی های شما استاد عزیز بسیار استفاده بردیم.

 48. ابوالحسن گفت:

  با سلام خدمت استاد گرامی
  اینجانب ۱۳۹۵/۲/۲۴ در آزمون الکترونیکی معامله گری شرکت کرده و مردود شدم.
  حالا در آزمون ۱۳۹۵/۵/۲۱ که نمی دانم الکترونیکی هست یا نه ثبت نام کرده و سیستم برای اینجانب ارور نداد و در سایت منتظر برگزاری آزمون برایم نوشته شده.
  حال با توجه به این ماده
  ۳- با توجه به محدودیت‌های موجود برای برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و تعداد زیاد داوطلبین، طبق تصمیم اتخاذ شده، داوطلبینی که در یک دوره ثبت نام می‌کنند، اجازه شرکت در همان آزمون در دوره بعد را نخواهند داشت (مدت این دوره ۲ ماهه خواهد بود)، لذا توصیه می‌شود با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست نسبت به انتخاب آزمون اقدام شود.
  در صورت قبولی اینجانب در مرداد ۹۵ امکان دارد مدرک معاملگری برای من صادر نشود در حالی که ۲ ماه از ۲/۲۴ گذشته است.
  با تشکر فراوان

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   متاسفانه بنده اطلاعی در این خصوص ندارم، اما بعید می دانم اگر در آزمون شرکت کنید و قبول شوید مشکلی ایجاد گردد، کما اینکه مدت دوماه مورد نظر نیز سپری شده است. لذا پیشنهاد می کنم به جای نگرانی هایی از این دست، بر خود آزمون تمرکز فرمایید.
   موفق باشید

 49. لیلا الف گفت:

  باسلام خدمت استاد عزیز
  آیا نمره کسب شده در آزمون ملاک پذیرش فرد درکارگزاریها وشرکتهای مرتبط با بورس میباشد؟
  بنده باوجود داشتن امتیاز معدل ۱۷در رشته حسابداری بدلیل اشتغال در شرکت خصوصی فرصت چندانی برای مطالعه دقیق ندارم وشک دارم بتوانم نمره بالایی از این آزمون بگیرم
  وحال نمیدانم در آزمون شرکت کنم و یک رزومه نه چندان خوب با نمره آزمون کسب کنم یااز دادن آزمون در این تارخ صرف نظر کرده ودرآزمون های الکترونیکی آتی شرکت کنم
  بانهایت سپاس همیشگی از راهنمایی های دلسوزانتان

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   نمره و امتیاز کسب شده در آزمون معمولا وزنی در ملاک های پذیرش شرکت های کارگزاری ندارد و صرفا داشتن گواهی مربوطه ملاک عمل است.

 50. لیلا الف گفت:

  باسلام مجدد خدمت استاد عزیز
  درسایت reg.seo.ir,در بخش اطلاعات مربوط به آزمون ها آمده که آزمونهای بازار سرمایه ومعامله گری این دوره مختص دارندگان cfi,ciia,است
  سوال بنده این است آیا فقط آزمون های این دوره را افرادی مثله من که فاقد این مدرک هستیم نمیتوانیم شرکت کنیم یا اینکه تمامی آزمون های الکترونیکی معامله گری خاص این افراد میباشد ونه غیره؟!!!

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   فقط این آزمون مختص دارندگان مدارک مذکور است، لطفا به برنامه زمانی آزمون ها مراجعه و آزمون مورد نظر خود را انتخاب فرمایید

 51. مهدی کیا گفت:

  جناب استاد عابدینی سلام .
  حقیقت امر من خیلی سردرگم شده ام و اگر راهنمایی ام بفرمایید ، خیلی خیلی ممنونتون میشم .
  رشته من مهندسی برق با معدل زیر ۱۵ است . ۱- ظاهرا بنده در ابتدا و یا بصورت همزمان باید آزمون ((اصول بازار سرمایه)) را بگذرانم؟ اگر صحیح است ، باید چه کتابهایی را مطالعه کنم ؟ آیا مطالعه فایلهای word ی که در لینکهای بالا معرفی کردید ، به تنهایی کفایت میکند؟
  ۲- برای آزمون معامله گری چه منابعی بصورت مشخص مفید است( لطفا نام کتب مربوطه و یا لینک فایلهای آن را دقیقا مشخص کنید) ؟
  ۳ – آیا آزمون تحلیل گری با آزمون معامله گری متفاوت است؟ مزایای هر کدام را لطفا بفرمایید…
  ((شایان ذکر است که بنده تحلیلگر تکنیکال بازار بورس هستم و قصد دارم در یک کارگزاری معین به عنوان تحلیلگر تکنیکالیست مشغول بکار شوم))
  با تشکر فراوان

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   ۱ – با توجه به رشته تحصیلی شما، ملزم به اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه نیز می باشید، برای مشاهده منابع پیشنهادی آزمون مذکور به این لینک مراجعه فرمایید.
   ۲ – منابع آزمون معامله گری به طور مشخص در همین نوشته درج گردیده است می توانید با مطالعه قوانین درج شده در فوق در آزمون شرکت جوئید.
   ۳- بله، همانگونه که از عناوین هر آزمون مشخص است یکی برای فعالیت به عنوان معامله گر و دیگری تحلیلگر کاربرد دارد.
   موفق و سربلند باشید

 52. اشكان گفت:

  سلام
  ازمون معامله گری ۴٠ مورد مفاد داره یا ١٢ فصله به دلیل کمبود وقت فصل هایی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند رو میشه بگید که برا اونا وقت نزاریم چون ۴٠ درصد هم جواب بدیم قبولیم

 53. اشكان گفت:

  سلام
  من برای ازمون معامله گری دارم کتاب قوانین مقررات رو میخونم ولی حجمه بالایی داره حدود ۴٠ بخش و یا ١٢ فصله میشه فصل های مهم تر یا کم اهمیت تر رو بگید که مجبور نباشم همش رو بخونم چون با ۴٠ درصد هم قبولیم

 54. عظیمی گفت:

  با عرض سلام من آزمون معامله گری بازار سرمایه بهمن ماه ۹۵ رو شرکت کردم. این درست هست کسی که قبول نشه تا ۲ دوره امکان شرکت نداره؟ در ضمن به پیشنهاد یکی کتاب راهنمای جامع آزمون معامله گری بازار سرمایه رو گرفتم و اصل قوانین رو هم از سایت بورس دانلود کردم. خواستم بگم کتاب خیلی کامل هست و نسبت به نسخه اصلی فقط فرم های نمونه مانند فرم شخص وابسته به عضو و از این قبیل… که در اونجا اورده شده نیست.چون هر دو تا رو با هم می خونم.

 55. امید گفت:

  با عرض سلام خدمت جناب عابدینی

  بنده یسوالی داشتم

  میخواستم مدرک معامله گری بگیرم، بنا به چیزی که خوندم چون رشتم مرتبط نیست ، باید اصول بازار سرمایه رو بعنوان پیش نیاز بگذرونم و سوالم اینه که شرکت در دوره های آموزشی اجباریه؟چون نوشته بود سایر رشته بشرط گرفتن نمره ۴۰ در ازمون معامله گری و به شرط پیش نیاز اصول بازار سرمایه و دوره های آموزشی

  سوال من دقیق اینه که شرکت توی دوره آموزشی معامله گری یا حتی اصول بازار سرمایه اجباریه؟ یا خودمم بخونم میتونم؟

  ممنون

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   دوره آموزشی مورد اشاره، مربوط به پس از قبولی در آزمون بوده و شامل آموزش هایی برای شروع بکار معامله گری است. برای آزمون می توانید خودتان با مطالعه منابع شرکت کنید

 56. احمد گفت:

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت اقای عابدینی….ببخشید میخواستم درمورد خوده شغل کارگزاری ازتون بپرسم…حقوق ماهیانش چقدره حدودا?ایا شغل خوب و مناسبی است?میخوام ببینم اگه میرزه برم دنبال گواهینامه هاش…با تشکر از استاد عابدینی

  • عابدینی گفت:

   باسلام
   کار در شرکت های کارگزاری یک شغل پر ریسک و توام با استرس است. حقوق ماهیانه در قیاس با سایر مشاغل چندان زیاد نیست هرچند کسب درآمد ارتباط مستقیمی با تلاش و ایجاد موقعیت های خود فرد دارد

 57. یاسر گفت:

  سلام من دانشجوی ریاضی مالی هستم ، در آزمون اصول بازار سرمایه بهمن ۹۵ قبول شدم و می خوام دوره بعدی معامله گری رو که در اردیبهشت ۹۶ هست شرکت کنم . من خیلی به ارزش گذاری اوراق بهادار و اوراق مشتقه و حوزه ریسک علاقه دارم و می خوام در حوزه ای فعالیت داشته باشم که این مسائل اهمیت زیادی داره ، به نظرتون با فعالیت به عنوان معامله گر می تونم بعد ها در تامین سرمایه ای ها در مشاغل مرتبط با ایجاد ابزارهای مالی جدید فعالیت کنم ؟ و به پژوهش در حوزه قیمت گذاری و ریسک بپردازم. و در سال پیش رو می خوام برای دکترای مهندسی مالی هم تلاشم رو بکنم ، ۲۴ سال هم سن دارم . خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید . چون رشته ما جدید هستش و راهی رو که دارم طی می کنم رو ازش مطمئن نیستم …

 58. میلاد گفت:

  سلام…من مدیریت بازرگانی گرایش مالی دارم با معدل ۱۷….مدرک لیسانس من کاملا غیر مرتبطه…با این وضع آیا نیاز به شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه دارم یا نه؟؟؟؟

 59. مهسا گفت:

  با سلام و احترام
  من کارشناسی مدیریت بازرگانی با معدل ۱۷ دارم.
  ۱-ایا رشته من مرتبط محسوب میشه و نیاز به پیش نیاز ندارم؟
  ۲-برای امادگی ازمون میتونم از لینکهای بالا استفاده کنم و کافی هستن یا تغییرات ایجاد شده ؟چون مربوط به سال ۹۳ هست
  ۳-نمونه سوالات ادوار قبل رو میشه راهنمایی بفرمایید از کجا میتونم تهیه کنم؟اون کتابی که مال انتشاراته بورسه قدیمی شده و همه ازمونها رو در برمیگیره.
  با تشکر

  • عابدینی گفت:

   با سلام
   ۱- با توجه به مصوبۀ ۱۴ مهر ۹۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، رشته‌های مدیریت بازرگانی و کارشناسی بورس به رشته‌های تحصیلی که امکان استفاده از معافیت ویژۀ آزمون معامله‌گری بازار سرمایه دارند، اضافه شد
   ۲- می توانید به وب سایت اداره گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید و با سرفصل های این وب سایت مقایسه کنید
   ۳- متاسفانه نمونه سوالات جدید منتشر نشده است – یا حداقل بنده بی اطلاع هستم
   موفق باشید

 60. morteza890 گفت:

  با عرض سلام و خخسته نباشد
  من رشته علوم اقتصادی گرایش پول و بانکداری معدل ۱۶ هستم ،آیا گرایش پول و بانکداری مجاز به شرکت در آزمون معامله گری بدون پیش نیاز هست یا خیر؟

 61. مریم گفت:

  با سلام
  بعد از قبولی در آزمون معامله گری،دوره های آموزشی که باید گذراند فقط تهران برگزار میشه؟ایا به صورت مجازی نیست؟
  با تشکر

 62. زهرا گفت:

  سلام.
  رشته ی کارشناسی من مهندسی صنایع (بدون گرایش) بوده و ارشد هم مهندسی صنایع (گرایش اقتصاد)(دقیقا همون درسای اقتصاد رو گذروندیم.).معدا هر دو مقطع هم بالای ۱۶ هست. در حال حاضر دانشجوی ترم اخر ارشد هستم. من میتونم در ازمون معامله گری، بدون داشتن مدرک اصول شرکت کنم؟ اگر امکانش باشه، باید حتما فارغ التحصیل بشم و مدرکم رو به سازمان بورس تحویل بدم تا بتونم در دوره ها شرکت کنم و مدرک بگیرم و بتونم معامله کنم؟
  متشکرم.

 63. فریبا گفت:

  لطفا بفرمایید آیا آزمون معامله گری بازار سرمایه به صورت کتبی ( کاغذی) آیا اسفند ماه در تبریز برگزار خواهد شد یا آزمون فقط بصورت الکترونیکی در تهران برگزار میشه

 64. اعظم گفت:

  سلام.من کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بامعدل بالای ۱۶٫۵هسم ایا نیاز به گرفتن مدیک اصول دارم یامعافم؟

 65. Amir19197 گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشی خدمت استاد عزیز
  من تو ثبت نام تو آزمون کارگذران جیمیل اشتباهی دادم یه حرفش جابه جا شد و دیگه نمیتونم تو سایت ثبت نام کنم چون لینک وبت نام برا همون جیمیلی میاد که من اشتباهیی دارم برا همین دسترسی به ثبت نام تو آزمونو ندارم
  از اولم نمیشه باز ثبت نام کنم چون کد ملیم ثبت شده
  از کجا باید اقدام کنم
  میشه ایمیل ویرایش کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *